Actueel

Scouting VKG stelt algehele ledenstop in

De laatste jaren is het ieder jaar opnieuw een steeds grotere uitdaging om voldoende mensen bij elkaar te krijgen die de wekelijkse programma’s, de diverse kampen en tussendoor ook nog allerlei andere activiteiten kunnen verzorgen. Het gebrek aan vrijwilligers waar veel verenigingen mee worstelen, is een fenomeen dat ook binnen onze vereniging steeds nadrukkelijker aanwezig is; De disbalans tussen kaderleden die de vereniging verlaten en nieuwe aanwas wordt steeds groter.

Inmiddels hebben we een punt bereikt dat we moeten constateren dat we te weinig mensen gaan hebben om voldoende volwaardige teams te kunnen formeren. Het staat vast dat dit zeker voor komend seizoen aan de orde zal zijn maar ons mogelijk ook in de verdere toekomst parten blijft spelen. Na lang wikken en wegen hebben we nu dan ook moeten besluiten om een algehele ledenstop in te stellen, waarbij we niet kunnen overzien hoe lang deze zal gaan duren.

We vinden het onverantwoord om van onze kaderleden méér te vragen dan ze willen of aankunnen. Daarnaast vinden we het erg belangrijk om leidingteams te kunnen formeren met een bepaald basisniveau aan menskracht én kwaliteiten. Als ouders moet u uw kind immers met een gerust hart aan ons kunnen toevertrouwen.

Concreet zal dit betekenen dat Scouting VKG in het komende seizoen 2022-2023 géén aanmeldingen meer aanneemt, mogelijk ook niet in de daaropvolgende seizoenen.

Als dit bericht u heeft geprikkeld om iets voor onze vereniging te willen betekenen, neemt u dan contact op met onze groepsbegeleiding via groepsbegeleiding@scouting-vkg.nl
Zij zullen heel graag met u in gesprek gaan om te kijken hoe en waar een match gemaakt kan worden.