Geschiedenis

Scoutinggroep Verkenners Kluis Geleen. Achter deze lange naam gaat een jeugdvereniging schuil die sinds 1951 niet meer weg te denken is aan de Kluis.
De groep, opgericht door pastoor Wermeling en enkele jongens die al verkennerservaring hadden opgedaan bij de St. Josephgroep te Sittard, was de eerste jeugdvereniging in de Christus Koningparochie.

Na enkele tijdelijke huisvestigingen, onder andere op de zolder bij de familie van Aken, boerderij Ten Eysden en in het Kluisje, kon reeds op 25 oktober 1953 een eigen hoofdkwartier (HK) geopend worden. Dit gebouw werd dè grote trekpleister voor de jeugd.

Geïntegreerd in het parochiële leven was het voor die tijd vanzelfsprekend dat de verkennersbeweging de naam Christus Koninggroep droeg, compleet met geestelijk adviseur. In 1966 werd deze naam vervangen door Verkenners Kluis Geleen. Spoedig kwamen naast de grotere verkenners twee welpenhordes voor de jongens vanaf zeven jaar. Zo werd de doorstroom verzekerd en steeg het aantal leden voortdurend.

Het HK werd al gauw te klein en er verrees naast het HK een houten keet als onderkomen voor de grootsten. Ook het Kluisje bood vele jaren uitkomst, totdat in 1974 enkele lokalen aan het HK werden bijgebouwd.
Toen in 1972 de katholieke verkennersgroepen opgingen in Scouting Nederland, werd opname van meisjes mogelijk. De naam werd nu Scoutinggroep Verkenners Kluis Geleen.

Zoals de welpen (jongens) doorschoven naar de verkenners, zo gingen de kabouters (meisjes) naar de gidsen. De houten noodlokalen die door het onderwijs verlaten waren, konden door de verkennerij worden betrokken.

Het aantal leden schommelt al jaren rond de 280 en altijd was er een eigen kader, dat garant stond voor een goede begeleiding. Door de integratie van het kleuteronderwijs moest het oude HK plaats maken voor de nieuwe basisschool. Dankzij de samenwerking van de gemeente, scouting-, kerk- en schoolbestuur kon de springlevende jeugdbeweging de beschikking krijgen over de voormalige kleuterschool St. Janneke. Dit nieuwe HK werd in 1985 geopend.

Uit: Geschiedenis Christus Koningparochie Kluis-Geleen 1948-1988
Oktober 1988, door Gus Aelfers en Jan Segeren